ธุรกิจแฟรนไชส์มาใหม่ อาชีพอิสระ ลงทุนง่าย
บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ ประเภทอาหาร และ เครื่องดื่ม และเป็นโรงงานผู้ผลิตเพื่อป้อนวัถตุดิบให้บริษัทในเครือ ที่มุ่งสร้าง พัฒนา และขยาย ธุรกิจ ในกลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ Product (P) เรามุ่งนำเสนอรูปแบบร้านอาหารที่โดดเด่น, หลากหลายและแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ โดยรักษา มาตรฐานในด้านคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง Service (S) เรามุ่งเน้นการบริการที่ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และมากกว่าความคาดหวัง โดยทีมงาน ที่ได้รับการผึกอบรมมาเป็นอย่างดี Image (I) เรามุ่งนำเสนอรูปแบบร้านอาหารที่โดดเด่นในด้านภาพลักษณ์ และ อัตลักษณ์ Risk Management (R) เรามุ่งขยายธุรกิจบนพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคง โดยการเติบโตต้องควบคู่ไปกับ การเติบโตด้านยอดขายและบุคคลากร
alt=
\ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ อาชีพอิสระ แฟรนไชส์อาหาร แฟรนไชส์ใหม่ๆ ธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนน้อย แฟรนไชส์ขายดีที่สุด แฟรนไชส์ขายดีที่สุด ธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ แฟรนไชส์มาแรง 2018 ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์มีอะไรบ้าง สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Line : @guruonlineclub